(b) Formació impartida

Formació de grau (Universitat Pompeu Fabra)

· Literatura catalana contemporània. Des de 2019.

 

Formació de grau (Universitat Ramon Llull)

· Teoria de la Comunicació i la Informació. Des de 1994.

· Introducció a la Comunicació professional. Des de 2005.

· Narració. Des de 2005.

· Comunicació corporativa. 1997-2005.

· Art i comunicació. 1997-2007.

 

Formació de postgrau

· De Macbeth a House of Cards. Màster universitari en Producció i Comunicació cultural. Barcelona: Universitat Ramon Llull (Blanquerna), 2016-2019.

· Cultura literària contemporània. Màster universitari en Producció i Comunicació cultural. Barcelona: Universitat Ramon Llull (Blanquerna), 2015.

· Lectura literària i temes contemporanis. Màster en Pensament i Creativitat pel món tecnològic i empresarial. Barcelona: Universitat Ramon Llull (La Salle), 2014.

· La traducció de diàlegs teatrals: qüestions d’estil. Màster en Traducció literària. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2004-2007.

· Llengua literària: normativa i estil. Postgrau de Composició del text. Barcelona: Universitat Ramon Llull, 2004-2006.

· Elements per a la gestió de continguts artístics en els mitjans de comunicació. Media MBA de Gestió de l’Empresa audiovisual. Barcelona: Media Park/Universitat Ramon Llull, 2004-2005.

· Hermenèutica dels vídeos musicals. Postgrau de Producció publicitària. Barcelona: Universitat Ramon Llull, 2004.

 

Altra formació especialitzada

· Text i estil. Girona: Aula d’Escriptura, Ajuntament de Girona, 2016-2018.

· Tutorització de projectes literaris. Girona: Aula d’Escriptura, Ajuntament de Girona/Universitat de Girona, 2015-2019.

· Prescripció literària des de la biblioteca pública (Prescripció de clàssics i lectura literària). En línia: Institució de les Lletres Catalanes/Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya/Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2013.

· Storytelling Barcelona: representacions narratives de la ciutat (per a editors estrangers). Barcelona: Institut Ramon Llull, 2011.

· Introducció a la novel·la catalana (per a editors estrangers). Barcelona: Institut Ramon Llull, 2007.

· Tècniques de comunicació de serveis (per a tècnics municipals). Torelló: Diputació de Barcelona/OPS Factoria de Serveis, 1998.

 

Anuncis